IESA Nom programa gestion nominas

Un producte ideal per al treball en Despatxos Professionals, Assessories i Gestories, ja que li permet fer la gestió laboral (nòmines, assegurances socials, IRPF, etc.) de múltiples empreses o negocis.

Sol.licita + informació.
IesaNom és un producte ideal per al treball en Despatxos Professionals, Assessories i Gestories,ja que li permet fer la gestió laboral de múltiples empreses o negocis.
IesaNom és un producte informàtic basat en l’experiència en gestió laboral que té IESA després crear i mantenir al llarg de més de dinou anys el mòdul de nòmines de Gesfincas.
IesaNom és una eina intuïtiva i de fàcil ús. Hi l’usuari trobarà tot el que necessita per fer la millor i més professional gestió laboral, de manera còmoda, ràpida, senzilla i fiable.
Multiempresa i multiconveni
Amb ella es podran gestionar fins a 999 empreses incloses en el Règim General de la Seguretat Social, (Excepte: ARTISTES, PROFESSIONALS TAURINS, JUGADORS PROFESSIONALS DE FUTBOL, BÀSQUET, HANDBOL,CICLISTES I ALTRES ESPORTISTES PROFESSIONALS, per requerir un tractament que no contempla aquesta versió del programa), amb 999 centres de treball per empesa, amb 999 empleats per centre de treball i fins 100 convenis col · lectius diferents.
Amb multitud de possibilitats.
IesaNom li ofereix les seguents possibilitats:
Nòmines :
 • Ordinàries, Extraordinàries i en situacions d’IT
 • Complementàries
 • Endarreriments per Conveni
 • Liquidacions
 • Simulacions y previsions
 • Incidències y variacions
 • Transferències i talons per al pagament a empleats
 • Utilitats per al manteniment de meritacions
 • Càlcul automàtic d’antiguitat
Seguros Socials :
 • Sistema RED de la Seguretat Social
 • Afiliació, Altes, Baixes i Variacions
 • Cotització
 • Impressió de models Tc 1, Tc 2
 • Cotitzacions per endarreriments de Conveni
 • Cotitzacions complementàries per regularitzacions salarials
I.R.P.F.:
 • Model 111
 • Model 190
 • Càlcul inicial i de regularització de percentatges
 • Certificats de meritacions i descomptes
 • Afiliació, Altes, Baixes i Variacions
 • Cotització
 • Notificacions al pagador
Altres opcions :
 • Impresió de contractes
 • Certificats d’empresa
 • Cartes i circulars personalitzades
 • Importació i exportació de dades
 • Apunts comptables (en IesaCont o aplicacions que la incloguin)
 • Connexions a Internet
 • I moltes opcions i utilitats

Sistema RED de la Seguretat Social:La gestió de la Seguretat a través del sistema RED està perfectament prevista, i li permet realitzar els processos d’afiliació, alta, cotització, etc.Independentment de les possibilitats que li ofereix el sistema RED, podrà realitzar la impressió dels models de cotització. Amb eines per fer-li fàcil el treball IESA, per la seva llarga experiència, coneix les necessitats dels seus clients i procura ofereix-los productes que facin la seva feina més simple i còmode. Per això, Iesanom incorpora multitud d’eines i utilitats que faciliten al màxim les tasques rutinàries i de manteniment. Així, per exemple, actualitzar les meritacions dels convenis, les taules de cotització o els models de contractes, és una cosa fàcil i ràpid, i sobretot, no depèn de ningú per això, de manera que vostè farà les modificacions que necessiti en el moment que ho necessiti.El seu editor de Text li facilita l’elaboració de cartes, circulars, etc., Així com el manteniment de les plantilles que incorpora l’aplicació per fusió. Independentment dels diferents informes, llistats, etc. que inclou, l’Agenda l’ajuda a recordar els seus treballs i altres assumptes, i li permet, fins i tot, traslladar-los a l’Agenda d’altres usuaris.Un perfecte sistema de gestió del I.R.P.F.IesaNom inclou el que pot necessitar per fer la gestió de l’IRPF, des de la retenció a la seva liquidació, tant dels empleats com d’altres professionals, fins a la confecció de les certificacions anuals.En definitiva, un programa professional.
Més Informació
Per més informació sobre aquest producte pot visualitzar el fullet informatiu, sol · licitar una demostració OnLine sense moure del seu despatx o descarregar una demostració del producte.