JuntasW aplicación programa para la gestión de juntas de propietarios comunidades

Gestor de Juntes de Propietaris. Un complement ideal que li facilita el seu treball, des de la convocatòria a l’acta.

Sol.licita + informació.

Juntasw és l’eina ideal per fer tota la gestió de les Juntes de Propietaris
Mitjançant Juntasw podrà realitzar les convocatòries als propietaris de les comunitats, a les quals pot incorporar els temes proposats per aquests, registrar les assistències a la Junta, las votacions i debats (in situ ” si ho prefereix, o en el mateix despatx), i elaborar l’Acta traslladant automàticament tota la informació anotada durant el procés de la Junta, a la plantilla intel · ligent que li confeccionarà l’esborrany perquè, si cal, el ajust o enriqueixi des del propi Editor de Textos de l’aplicació.

Juntasw li proporciona els instruments necessaris per a elaborar cartes, circulars, justificants de recepció, etiquetes, sobres, relacions de certificats, etc .. per a la remissió de les Convocatòries, Actes o qualsevol altre document.

Més Informació
Per més informació sobre aquest producte pot visualitzar el fullet informatiu, sol · licitar una demostració OnLine sense moure del seu despatx o descarregar una demostració del producte.