Gesfincas.net aplicación gestión de fincas

El programa més venut per a la Gestió de Finques, en règim de propietat horitzontal i / o Vertical. Amb mòdul inclòs de Comptabilitat, i amb l’opció de gestió de Nòmines. Per treballar en Monopuesto o en xarxa local.

Sol.licita + informació.

Gesfincas.net és l’Aplicació Informàtica per l’Administració de Comunitats de Propietaris d’Edificis en Règim de Propietat Horitzontal (pisos, apartaments, garatges, locals, grans superfícies, etc.) I d’Arrendaments (lloguers d’edificis, habitatges, oficines, etc. En Propietat Vertical), més completa i experimentada del mercat.
L’Administrador de Finques trobarà en aquest programa la millor eina per realitzar-la, ja que en ella, a més dels mòduls de gestió de finques, s’inclou comptabilitat (general i adaptada) i gestió del despatx.

L’Administrador podrà enviar informació sobre les Comunitats (convocatòries, actes, estat de comptes, etc.) I propietaris (saldo i rebuts pendents) a Internet, al Portal de la teva Comunitat: tucomunidad.com i rebre i tractar la informació que aquests dipositin al Portal (canvi de domiciliació de rebuts, petició de certificats, notificacions, etc.).

Gesfincas és el fruit de l’experiència de més de dinou anys en què IESA ha desenvolupat un excel · lent producte, utilitzat per milers d’usuaris amb grans i petits volums de gestió (entre els quals hi ha grans empreses d’administració de finques, administració de patrimonis, etc. i professionals independents amb volums molt variables). L’aplicació li permet gestionar una o centenars d’administracions. Gesfincas.net no és un programa experimental, és una aplicació experimentada.

Gesfincas.net és un programa senzill i intuïtiu, i no requereix coneixements especials d’informàtica, comptabilitat o gestió.

Gesfincas.net és un programa que ha servit i serveix a molts dels seus usuaris com a tutor per l’aprenentatge de la gestió de finques.

Més Informació
Per més informació sobre aquest producte pot visualitzar el fullet informatiu, sol · licitar una demostració OnLine sense moure del seu despatx o descarregar una demostració del producte.