GestionW programa de administracion de fincas

L’aplicació ideal per a la gestió d’Empreses i Despachos Professionals, amb Facturació per cuotes, ventes o serveis, Contabilitat i Gestió de Personal.
Sol.licita + informació.
GestiónW és un paquet integrat que incorpora FACTURACIÓ, CONTABILITAT i GESTIO DE PERSONAL, desenvolupat per a la gestió empresarial i professional, que ofereix la possibilitat d’informatitzar totalment la gestió del seu negoci, o d’informatitzar per separat dues de les àrees mes complexes de qualsevol empresa o despatx: CONTABILITAT mitjançant iesacont o la GESTIÓ DE PERSONAL amb iesanom.

A més, si el seu negoci està dirigit a la gestió d’altres empreses, contabilitats, etc…, els nostres productes poden ser adquirits en la seva versió multiempresa i multicontabilitat.

Gestiónw és un producte informàtic desenvolupat amb la última tecnologia,”monopuesto” o red local.

GestiónW possibilita la FACTURACIÓ per ventes o serveis, així com per cuotes períodiques. A més a més contempla:

  • Generació de càrrecs y abonaments mitjançant suport magnètic i rebuts físics.Gestió de clients i proveïdors.
  • Gestió de cobros i devolucions.
  • Gestión de cobros y devoluciones.
  • Contabilització automàtica de facturacions i rebuts.
  • estió de personal (Regim general, excepte:REPRESENTATS DE COMERÇ, ARTISTES, PROFESSIONALS TAURINS,JUGADORS PROFESSIONAL DE FUTBOL, BASQUET, HANBOL, CICLISTES I D’ALTRES ESPORTISTES PROFESSIONALS,per requerir un tractament que no contempla aquesta versió del programa,)nòmines,Seguros Socials(amb Sistema R.E.D.),I.R.P.F.,etc, perfectament resolts mitjançant el mòdul de NÒMINES.
  • Gestió comptable des del mòdul de COMPTABILITAT, el qual,a més de recollir els assentaments de FACTURACIÓ i NÒMINES de manera automàtica, proporciona totes les eines necessàries per fer millor la gestií comptable, incluida l’elaboració de les comptes anuals, memoria abreujada, models Hisenda (347,300,390,115),i moltes altres utilitats.
  • Les aplicacions de gestió de IESA estan desenvolupades de manera que l’usuari compti amb facils i potents pantalles que li possibilitin el registre de dades de foma àgil i amb la màxima informació.

Més informació
Si desitja més informació sobre aquest producte pot visualitzar el tríptoc informatiu, solicitar una demostració ONLINE sense moures del seu despatx o descarregar una demostració del producte